Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

dagmarak
7697 e2a6
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
8095 54a7 500
dagmarak
dagmarak
6239 9cd1 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viainsanedreamer insanedreamer
Dlaczego wszystko zaczyna się pieprzyć gdy dochodzimy do wniosku, że jesteśmy szczęśliwi
— (via krolewnabezkorony1)
Reposted fromdivi divi viapolciak polciak
dagmarak
Ludzie z tatuażami reprezentują pewien specyficzny rodzaj piękna. Świadome piękno nieodwracalności.
— derida
Reposted fromderida derida viapoezja poezja
dagmarak
6895 6032
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viapolciak polciak
Nie muszę patrzeć ci w oczy żeby wiedzieć, że coś nie gra.
— Miuosh - “Pluję na to” (via polski-rap-cytaty)
Reposted fromsoplica soplica viapolciak polciak
dagmarak
Każdy z nas skrywa w duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie. 
— Regina Brett
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapolciak polciak
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
4943 aabd 500
Reposted fromcarolinecrane carolinecrane viapolciak polciak
dagmarak
Chcę Cię na zawsze, kurwa, chcę Cię naprawdę. Powiedz mi, że mnie kochasz, powiedz to na poważnie.
Reposted fromorchis orchis viapolciak polciak
2989 e3f1
dagmarak
8977 c6b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
7081 5ac2 500
Reposted from777727772 777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Zanim nabałaganisz, sprawdź czy dasz radę posprzątać.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viapolciak polciak
dagmarak
2799 7c68
Reposted fromunr-eal unr-eal viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
8066 ef13 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
0286 eed8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl