Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2017

dagmarak
Smutny człowiek potrafi się przywiązać do każdego ciepłego słowa, jakie usłyczy.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaszydera szydera
dagmarak
Doskonali faceci nie istnieją , ale zawsze znajdzie się jeden , który pomimo kilku wad - jest doskonały dla Ciebie .
— true
dagmarak
dagmarak
5290 c03f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera

February 27 2017

dagmarak
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viapolciak polciak
dagmarak
3021 5a11 500
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viapolciak polciak
dagmarak
dagmarak
dagmarak
Dlatego nie lubię luster, które pokazują moją prawdziwą twarz. Kiedy jestem sama, często spadam w pustkę. Muszę ostrożnie stawiać stopy, żeby nie spaść z krawędzi świata w nicość. Muszę uderzać ręką w jakieś twarde drzwi, żeby przywołać się z powrotem do ciała.
— Virginia Wolf, Fale
Reposted frombylejaka bylejaka viaszydera szydera
dagmarak
Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronić swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoją charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkową kobietę, która myśli sama za siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromflorentyna florentyna viaszydera szydera
dagmarak
3209 bf64
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
dagmarak
5144 07d8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
4063 6e82
LOVLY
Reposted frompengin pengin viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
dagmarak
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapolciak polciak
dagmarak
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
dagmarak
3702 21b1
dagmarak
dagmarak
5428 6acc
Reposted fromlittlefool littlefool viaszydera szydera
4329 6294
Reposted frommaive maive viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl