Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

dagmarak
Patrzył mi prosto w oczy. Nie próbował już chwytać mnie za ręce, ale się nie odsunął. Poczułam, że moje dłonie są boleśnie puste bez jego rąk.
— Richelle Mead – Złota Lilia
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
dagmarak
dagmarak
 Chcę Cię zaczarować. Kochać się z Tobą tak, jakbym miał Cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać Ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę Cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś nas zlutował w jeden stop.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
dagmarak
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
dagmarak
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viacytaty cytaty
dagmarak
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viacytaty cytaty

February 17 2017

dagmarak

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty
dagmarak
2843 b835
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaszydera szydera
dagmarak
3786 d94a
Reposted frommental-cat mental-cat viaszydera szydera
dagmarak
Nie analizuj, nie wymyślaj, nie układaj scenariuszy w swojej zapracowanej głowie, żyj chwilą, bądź tu i teraz, a przede wszystkim przestań się bać. Zasługujesz na to, żeby w końcu zacząć żyć.
— tak kończy się sierpień '12
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
dagmarak
Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Naucz się przebywać z sobą.
— Sylwia Rogala
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viaszydera szydera
dagmarak
5990 b1f5
Reposted fromlaters laters viaszydera szydera
dagmarak
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaszydera szydera
dagmarak
6294 cdfa
Reposted fromgabrynia gabrynia viaszydera szydera
dagmarak
9577 26e8
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaszydera szydera
dagmarak
8986 a2b3
Reposted fromweightless weightless viaszydera szydera
1100 c0aa 500

anjapopec:

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera
dagmarak
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted fromSkydelan Skydelan viaszydera szydera
dagmarak
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera
dagmarak
9527 ae1b
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl