Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2018

dagmarak

June 27 2018

dagmarak

Cały dowcip w stosunkach z ludźmi polega na tym, żeby umieć ich słuchać. To przeważnie wystarczy.

— Dariusz Zaborek — Czesałam ciepłe króliki
Reposted fromyourtitle yourtitle viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
 
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich. 
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromlovvie lovvie viapolciak polciak
dagmarak
4046 1caf
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

May 27 2018

dagmarak
dagmarak
8831 232c
Reposted fromursa-major ursa-major
dagmarak
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viainsanedreamer insanedreamer
0041 ac3b 500

papapu-u:

Cheers!(Meow)

dagmarak
6296 06ed 500
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
6623 f5c5 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
Teraz nie pora myślec o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl. co możesz zrobić z tym, co masz
— Ernest Hemingway
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

May 11 2018

dagmarak
1665 85ee
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
8095 ec30
Reposted fromnacpialke nacpialke viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
8037 2b2b
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
0337 575b
Reposted fromursa-major ursa-major
dagmarak
Mieć przyjaciółkę znaczy odpoczywać w cieniu innej duszy i być mile widzianą we wszystkim, czym jesteś i czym być nie potrafisz. (...) Gdy Bóg daje nam przyjaciółkę, to przekazuje nas pod opiekę drugiego serca.
— John Eldredge – Urzekająca. Odkrywanie tajemnicy kobiecej duszy
Reposted fromstaystrongangie staystrongangie viapolciak polciak
dagmarak
4421 60a2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl