Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

8109 9887
Reposted frombaboooshka baboooshka viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)

November 05 2018

dagmarak
8761 6fe0
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
8731 b186
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
    Często ludzie wybaczają innym, tylko po to aby tamci wciąż byli cząstką ich świata.
     
— julkiii.photoblog.pl
Reposted fromwelovekate welovekate viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
I całował ją tak jak jeszcze nikogo przedtem. I pieścił ją tak jak jeszcze nikogo przedtem. I kochał się z nią tak jak z nikim przedtem.
— Laila Shukri "Jestem żoną terrorysty"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
dagmarak
dagmarak
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viatout tout

July 31 2018

dagmarak

June 27 2018

dagmarak

Cały dowcip w stosunkach z ludźmi polega na tym, żeby umieć ich słuchać. To przeważnie wystarczy.

— Dariusz Zaborek — Czesałam ciepłe króliki
Reposted fromyourtitle yourtitle viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
 
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich. 
— J.A. Redmerski "Na krawędzi nigdy"
Reposted fromlovvie lovvie viapolciak polciak
dagmarak
4046 1caf
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

May 27 2018

dagmarak
dagmarak
8831 232c
Reposted fromursa-major ursa-major
dagmarak
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viainsanedreamer insanedreamer
0041 ac3b 500

papapu-u:

Cheers!(Meow)

dagmarak
6296 06ed 500
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl