Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

dagmarak
2657 b8d3 500
dagmarak
dagmarak
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
4298 43b7 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
Nie interesuje mnie jak zarabiasz na życie. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i o czym ośmielasz się marzyć, wychodząc na spotkanie tęsknocie swego serca. Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy dla miłości, dla marzenia, dla przygody życia zaryzykujesz, że wezmą cię za głupca.
— Oriah Mountain Dreamer
dagmarak

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
Reposted fromgruetze gruetze viainsanedreamer insanedreamer

April 28 2019

dagmarak
dagmarak
1894 765b
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
7175 c9d6 500
Reposted from2017 2017 viainsanedreamer insanedreamer
5876 56de 500
Reposted fromstardvst stardvst viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
4293 5fd8
Reposted fromfungi fungi viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
dagmarak
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapolciak polciak

November 07 2018

8109 9887
Reposted frombaboooshka baboooshka viainsanedreamer insanedreamer
dagmarak
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)

November 05 2018

dagmarak
8761 6fe0
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl